Zoeken / Search

Onze site maakt gebruik van de zoekmachine van Google/Co-op. De zoekmachine beslaat het gehele Betawetenschappen-domein, alsmede de websites van de departementen.
Our site uses the Google/Co-op search engine. Searches cover the Science domain, as well as the dpeartmental web sites.

Voor algemene zoekacties kunt u terecht bij de zoekpagina's van de Universiteit Utrecht.  De algemene adresgids van de UU, de Solis-ugids, bevat de namen van alle mederwerkers van de UU.

De volgende departementen beschikken over zoekmachines die zoeken op departementaal niveau:

Last update: 19-mei-2009
science.webmaster@uu.nl